La majoria de webs corporatives dels ajuntaments de les Illes Balears no són transparents, segons l’anàlisi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). De fet, el 85 % dels municipis suspèn i només 10 dels 67 municipis de la comunitat obtenen un aprovat (el 15 %). Inca és l’únic municipi de Mallorca que obté el Segell de reconeixement per la seva transparència i es troba en el tercer lloc a nivell balear, amb una nota d’excel·lent.

Inca obté una nota de prop d’excel·lent (9,2 sobre 10) i compleix així el seu compromís de millora. La UAB ha remès una felicitació per escrit a l’Ajuntament signada pel catedràtic Armand Balsebre, director del grup de recerca impulsor d’aquestes certificacions oficials. Només dos municipis balears obtenen el Segell Infoparticipa 2022: Santa Eulària des Riu i Inca. Pel seu cens, Inca necessitava una nota mínima de 9.

“Hem passat d’un 6,7 en 2021 a un 8,1 en 2022, i a un 9,2 en 2023. Amb aquest resultat hem demostrat que per a nosaltres la transparència i la comunicació amb la ciutadania és un pilar fonamental del nostre projecte de govern”, assenyala Virgilio Moreno, batle d’Inca. “Només creim en una gestió responsable que fomenti la participació de la ciutadania en els assumptes públics, i per això continuarem treballant”, afegeix Andreu Caballero, regidor de Transparència.

La metodologia té en compte dues grans variables: transparència de la corporació i informació per a la participació. Inca compleix 48 dels 52 indicadors, la totalitat dels indicadors referits als representants polítics; 7 dels 9, referits als òrgans de govern i representació; 15 dels 16, referits a la gestió econòmica; la totalitat dels referits a la gestió de recursos col·lectius, i 8 dels 9 referits a eines de participació ciutadana.

Al desembre de 2015 va entrar en vigor la Llei de transparència 19/2013, que obliga les administracions central, autonòmica i local a publicar en les seves pàgines web tota la informació d’interès per al ciutadà. El model d’anàlisi ha estat dissenyat per la UAB i integra 52 indicadors que valoren dos tipus de criteris de validació: que hi hagi informació actualitzada referida de la gestió i que estigui correctament situada, i sigui fàcilment localitzable.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image