El Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar sol·licitar al Govern de les Illes Balears que la ciutat d’Inca, malgrat no ser un municipi pròpiament turístic, pugui participar dels projectes que es generin amb l’impost de turisme sostenible. “Creiem tots que és important per a la nostra ciutat poder posar en marxa plans mediambientals, turístics o tecnològics que serveixin per dinamitzar l’economia local o bé per millorar situacions concretes del municipi”, ha declarat el batle, Virgilio Moreno. Arran de l’esmena introduïda per Independents i el Partit Popular a la Moció presentada pel grup socialista, els diferents partits amb representació municipal valoraren positivament que Inca pogués tenir beneficis de la implantació del tribut turístic.

“La nostra ciutat, a pesar de no tenir planta hotelera, és susceptible de millorar una oferta per captar més visitants, i un finançament extra ens ajudaria a potenciar polítiques per atreure diferents nínxols del mercat turístic actual”, ha afirmat el regidor de Turisme, Jaume Tortella. En aquest sentit, des de l’Àrea de Turisme s’ha valorat l’entesa amb els altres grups per cercar fórmules per potenciar Inca com a referència dins l’illa.

Per altra banda, el conjunt de la proposició relativa a la sol·licitud d’implantació de l’impost sostenible va sortir endavant amb els vots favorables del grup socialista, MÉS i Independents d’Inca, mentre que el PI s’hi va abstenir i el Partit Popular va emetre un vot negatiu.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image