L’Ajuntament d’Inca ha aprovat avui, durant la sessió plenària extraordinària, l’inici de l’expedient de contractació per a l’execució del projecte de construcció del nou centre d’educació infantil i primària. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer enceta el procés per poder adjudicar el contracte d’obres i començar la construcció del CEIP tan aviat com sigui possible.

Així doncs, durant la celebració del Ple s’han aprovat també els plecs administratius i tècnics per dur a terme l’execució del contracte d’obres, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables automàticament. El pressupost base de licitació del projecte és de 6.078.986,80 €, IVA inclòs.

El projecte preveu la construcció d’una escola a la capital del Raiguer amb capacitat per a 450 alumnes i amb sis unitats d’educació infantil i dotze d’educació primària. El termini previst d’execució de les obres és de catorze mesos a comptar des del dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

Finalment, cal recordar que l’Ajuntament d’Inca i la Conselleria d’Educació i Formació Professional varen firmar un conveni per a la construcció del nou CEIP a Inca. Gràcies a aquest acord, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) es comprometia a redactar el projecte executiu, el qual es va presentar ja el mes passat. Així mateix, d’acord amb aquest document, el consistori inquer era el responsable de la licitació i execució del projecte, així com d’avançar íntegrament l’import total de la inversió per desenvolupar les obres, que posteriorment serà reintegrat per la Conselleria en diverses anualitats.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres