L’Ajuntament d’Inca ha aprovat avui, durant la sessió plenària extraordinària, l’inici de l’expedient de contractació per a l’execució del projecte de construcció del nou centre d’educació infantil i primària. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer enceta el procés per poder adjudicar el contracte d’obres i començar la construcció del CEIP tan aviat com sigui possible.

Així doncs, durant la celebració del Ple s’han aprovat també els plecs administratius i tècnics per dur a terme l’execució del contracte d’obres, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables automàticament. El pressupost base de licitació del projecte és de 6.078.986,80 €, IVA inclòs.

El projecte preveu la construcció d’una escola a la capital del Raiguer amb capacitat per a 450 alumnes i amb sis unitats d’educació infantil i dotze d’educació primària. El termini previst d’execució de les obres és de catorze mesos a comptar des del dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

Finalment, cal recordar que l’Ajuntament d’Inca i la Conselleria d’Educació i Formació Professional varen firmar un conveni per a la construcció del nou CEIP a Inca. Gràcies a aquest acord, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) es comprometia a redactar el projecte executiu, el qual es va presentar ja el mes passat. Així mateix, d’acord amb aquest document, el consistori inquer era el responsable de la licitació i execució del projecte, així com d’avançar íntegrament l’import total de la inversió per desenvolupar les obres, que posteriorment serà reintegrat per la Conselleria en diverses anualitats.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image