L’Ajuntament d’Inca va posar en marxa fa ja alguns anys una central de compres per tal de tramitar de manera unificada la contractació dels principals subministraments i gestionar de manera més eficient els recursos públics. Durant l’any 2020, el consistori ha aconseguit una reducció total de més del 54 % de l’import dels contractes i factures que ha tramitat i un estalvi públic de més de 120.000 euros respecte als anys anteriors.

«La nostra prioritat és gestionar de manera eficaç i responsable el pressupost municipal i aconseguir un ús eficient, àgil i productiu dels recursos públics», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, el contracte l’import del qual més s’ha reduït durant el 2020 correspon al de renting de les impressores i el cost de les impressions en els equips instal·lats als edificis municipals, que ha suposat una baixada de preu del 87 % respecte als anys anteriors i un estalvi de més de 15.000 euros. D’altra banda, el contracte de gestió del servei de manteniment d’ascensors també s’ha vist minorat considerablement amb una baixada de preu del 79 %. Això suposà un estalvi de més de 20.000 euros durant el 2020.

No obstant això, pel que fa a l’import total de les compres, l’estalvi més gran s’ha produït en el consum de combustible per a vehicles municipals amb una reducció de més de 36.000 euros durant el darrer any. D’altra banda, l’Ajuntament d’Inca s’ha estalviat gairebé 25.000 euros en la compra de productes de neteja i 15.000 euros en l’adquisició de material d’oficina. Això suposa una baixada del 52 % i del 60 %, respectivament.

Així mateix, el consistori inquer ha aconseguit durant el 2020 també una minoració del 60 % de la despesa per la compra de paper. Finalment, també es va produir una reducció aproximada del 24 % en els costos d’assegurances dels vehicles de la flota municipal.

D’aquesta manera, gràcies a la important tasca de gestió realitzada des de la central de compres, l’Ajuntament d’Inca ha aconseguit un important estalvi públic amb les noves contractacions. A més a més, s’ha reduït considerablement el nombre de factures tramitades, procediment que amb les noves licitacions s’ha simplificat al màxim amb una factura anual o mensual.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image