El conseller d’Educació i Universitat Martí March, junt amb el batle d’Inca Virgilio Moreno, la regidora d’Educació Alice Weber, el director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante, el director general d’Innovació i Comunitat Educativa Jaume Ribas i el gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) Miquel Coll, han mantingut una reunió de feina per analitzar la situació del municipi. Dins la trobada, s’ha posat damunt la taula que, atesa la situació de la quantitat població escolar i l’ocupació dels diferents centres escolars, hi ha necessitat d’una nova escola. «Estam molt satisfets de la predisposició de la Conselleria i, per la nostra banda, començarem a fer un estudi de possibles ubicacions per tal d’avançar i que el nou col·legi pugui ser una realitat a mitjà termini», ha comentat Moreno. El nou centre permetria aprofundir en el pla d’escolarització que s’inicià el passat curs i que està aconseguint uns bons resultats. Cal recordar que des de la Conselleria ja s’han anunciat diverses intervencions a la ciutat.

IMG_9024

La reunió, també, ha servit per repassar l’estat de les actuals infraestructures del municipi. S’ha parlat de reforma, millora i ampliació de centres. «Des de l’Ajuntament tenim tot un llistat de carències que hem presentat a la Conselleria i respecte a les quals, conjuntament, establirem un pla de treball», ha confirmat Weber. Així, centres, pares i mares, Conselleria i Ajuntament aniran establint reunions per anar avançant i solucionar les mancances, algunes d’elles històriques.

El Museu de l’Educació també ha estat un dels temes tractats. Actualment el conveni de col·laboració entre Inca i la Conselleria està caducat des de l’any 2015. Per aquest motiu s’ha acordat treballar en la redacció d’un nou document. Paral·lelament es realitzarà un estudi econòmic per tal de començar a executar el projecte. Així mateix, s’han tractat els estudis musicals a la ciutat. Sobre aquest assumpte s’iniciaran passes per posar un Conservatori a Inca tal com el tenen municipis com Manacor o Felanitx.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image