L’Ajuntament d’Inca xifra en 1,2 milions d’euros la repercussió econòmica que ha tengut la COVID-19 per a les arques municipals. El gruix d’aquesta quantitat correspon a la disminució dels ingressos per les modificacions fiscals realitzades per ajudar els inquers i les inqueres a fer front als efectes derivats de la pandèmia.

Així doncs, el consistori inquer estima una disminució en la recaptació anual de 830.000 euros a causa de la COVID-19. Concretament, es preveu que es produirà una disminució d’aproximadament 360.000 euros en les liquidacions de preus públics (Servei d’Esport, Conservatori de Música Antoni Torrandell, Escola d’Educació Infantil Toninaina, etcètera). D’altra banda, es reduiran també les liquidacions d’impost municipals en 305.000 euros. Finalment, l’Ajuntament deixarà de percebre uns 165.000 euros per la derogació de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses, quioscs i taxis, així com per les exempcions als padrons municipals aprovades a causa de l’estat d’alarma.

D’altra banda, a data 30 de setembre, l’Ajuntament d’Inca havia invertit més de 370.000 euros en despeses directes per fer front a la COVID-19. En aquesta partida s’inclouen, per exemple, la contractació de personal per ampliar la plantilla de Serveis Socials, la compra de material de protecció o l’aportació realitzada en la convocatòria autonòmica de subvencions per a autònoms.

“Davant l’adversitat que ha sortit amb aquesta crisi sanitària i econòmica, des de l’Ajuntament hem tengut la capacitat de poder gestionar els recursos públics i estar al costat de tots els inquers i les inqueres, especialment dels que més ho necessiten. Des del primer moment, el nostre objectiu ha estat ajudar a pal·liar els efectes provocats per la COVID-19 i contribuir a reiniciar l’activitat econòmica i social del municipi”, explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image