Tres nous oficials en comissió de serveis són la novetat que ha presentat la Policia Local d’Inca. Es tracta d’una promoció interna dins el mateix planter d’agents, fet que no suposarà un augment d’efectius. “Fins ara s’estaven pagant suplements a agents, ara fora cost afegit es disposarà de més gent per coordinar el servei”, comenta la regidora de Seguretat, Antonia Triguero. D’aquesta manera, la partida de 6.000 euros anuals bastarà per pagar els nous i poder fer front a contingències donades per baixes.

nouspolicies-compressor

L’objectiu principal de tot aquest procés és una millora la coordinació de les unitats operatives i la unificació de criteris. Fins ara, amb dos oficials, no es podien abastar els torns de tot l’any. Aquest fet suposava que es cobria amb l’agent de més antiguitat, opció que no garantia que el funcionament intern fos tot l’òptim que seria desitjable per a la Policia Local.

A partir d’ara s’establirà una roda de cinc oficials als torns de matí i horabaixa que donarà cobertura els 365 dies de l’any. A més, amb les noves incorporacions es podrà destinar un responsable d’especialitat per millorar el funcionament intern. La distribució serà: medi ambient, policia d’atenció al turista, policia tutor i vestuari. D’aquesta manera, es donarà solució a un problema que hi havia a la cadena de comandament per tal d’unificar la presa de decisions i els criteris d’actuació. “Tot això no tan sols és en benefici del planter d’agents, sinó que també suposarà una millora del servei d’atenció als ciutadans i ciutadanes”, ha declarat el batle, Virgilio Moreno.

Per altra banda, amb aquesta acció s’ha fomentat la promoció interna. Segons el cap operatiu, així s’aconsegueix tenir motivat el planter i crear proactivitat entre els agents.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image