Fa uns dies que s’han acabat les obres de reforma i rehabilitació de la coberta de la Residència Miquel Mir. És un projecte que afecta la part més antiga de l’edifici i que ha tengut un cost de 107.000 euros. “Es tracta d’una obra a càrrec del pressupost del 2014 i que ve a cobrir una necessitat urgent per evitar filtracions cap a l’estructura”, ha declarat el tinent de batle d’Inversions, Àngel García.

Residència Miquel Mir

La reforma ha consistit en la reforma de 530 metres de terrat de la part antiga. S’ha posat material aïllant per evitar filtracions i després s’ha col·locat tota la teulada amb voladís. A la mateixa obra s’ha fet una inspecció del terrat de la zona nova i s’han substituït les teules que presentaven deficiències per unes de noves. “Amb aquesta acció hi ha hagut una millora evident de les condicions de les instal·lacions, però es tracta d’un edifici que necessita més inversions per tal de tenir un rendiment més adequat”, ha dit el regidor responsable de la Residència, Antelm Ferretjans.

Per altra banda, ben aviat la brigada municipal començarà una obra de substitució del cablejat elèctric la zona antiga de l’edifici. La instal·lació d’aquesta part, pels anys que té, provoca problemes intermitents, motiu pel qual els tècnics veuen adient realitzar la intervenció. “Malgrat que té l’aparença d’una obra menor, suposarà, una vegada finalitzada, una millora substancial per als usuaris”, ha aclarit Ferretjans. Per part de l’equip de govern es té la intenció de dur a terme més inversions en aquest edifici en la mesura de la disponibilitat del pressupost municipal i demanar ajudes al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca. “És bàsic per a l’Ajuntament poder tenir les millors condicions per oferir els millors serveis als nostres majors”, ha comentat Ferretjans.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image