El Ple de l’Ajuntament d’Inca ha aprovat la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics amb l’objectiu d’adaptar les tarifes a l’evolució de l’IPC. D’aquesta manera, s’han abaixat un 0,9% els preus dels serveis esportius, l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell i l’Escola Municipal d’Educació Infantil.

Aquesta ordenança tendrà efectes des de l’1 de maig de 2021 i continuarà vigent fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. «Ens vàrem comprometre a actualitzar les tarifes dels serveis municipals d’acord amb l’evolució de l’IPC. I, actualment, davant la complicada situació actual, consideràvem més adient que mai aplicar aquesta petita baixada en els preus públics», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, el passat mes de desembre de 2020, la Junta de Govern va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis i realització d’activitats a les escoles d’educació infantil municipals, els serveis esportius i l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell. Havent finalitzat el termini d’exposició sense que cap ciutadà o organització representativa hagin manifestat la seva opinió en relació amb aquests ordenances reguladores de preus públics, l’Ajuntament va aprovar la seva modificació ahir durant la celebració del plenari ordinari del mes de gener.

Així mateix, cal destacar que l’Ordenança reguladora dels preus públics assenyala importants bonificacions i excepcions en les tarifes, com per exemple en els casos derivats dels Serveis Socials Municipals, i amb informe tècnic previ. D’altra banda, s’aplica una reducció de la tarifa a les famílies nombroses, les famílies monoparentals, les víctimes d’un delicte de gènere, les persones discapacitades o les persones de 65 anys o més, entre d’altres.

En aquest sentit, cal destacar que pel que fa a les tarifes per a la prestació de serveis esportius municipals, el passat trimestre es varen aprovar un total de 146 bonificacions. Els principals motius pels quals es demana actualment aquesta rebaixa és per família nombrosa o pel fet de ser pensionista.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image