Durant la Comissió celebrada el passat dilluns, l’Ajuntament d’Inca va aprovar posar a disposició de l’Agència Balear d’Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) els terrenys necessaris per a l’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi. Aquest acord es ratificarà dura la sessió ordinària del Ple, que se celebrarà dijous 29 d’octubre.

Així doncs, el consistori inquer cedirà a ABAQUA dues parcel·les amb una superfície total de 6.578,22 m2 per tal que es puguin reformar i ampliar les instal·lacions de la depuradora, amb la finalitat de garantir un correcte servei a la població inquera. D’altra banda, l’acord estableix també la cessió de dos terrenys més amb una superfície total de 223,02 m2, per dur a terme les obres de substitució de dos trams del col·lectors existents per a la seva connexió amb l’EDAR d’Inca.

D’aquesta manera, ABAQUA podrà ja licitar les obres d’ampliació i millora de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Inca. Aquesta reforma permetrà, per tant, duplicar el cabal de la depuradora d’Inca, que va entrar en funcionament l’any 1970. Actualment la depuradora pot assumir un volum de 4.410 m3 al dia, una quantitat que equival a 25.725 persones, moltes menys de les 33.000 que hi ha censades a dia d’avui al municipi. Quan les obres hagin finalitzat, podrà assumir un volum de fins a 10.000 m3 al dia, una xifra que equival a 58.333 habitants.

En aquest sentit, cal destacar que l’actuació sorgeix arran d’un conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Inca i ABAQUA, entitat depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, en data 18 d’abril de 2017. “Treballam de manera conjunta amb ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i depuració del terme municipal d’Inca. Ampliar la depuradora és actualment, sense cap dubte, una prioritat per poder adaptar el servei a la realitat actual del nostre municipi”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image