L’Ajuntament d’Inca i la Fundació Es Garrover han signat avui un conveni de col·laboració per a la cessió de l’ús d’un habitatge de titularitat municipal. La finalitat d’aquest acord és oferir residència a les persones amb trastorn mental d’Inca que atenen des de la Fundació.

«Ens enfrontem a un escenari d’enorme dificultat i amb importants conseqüències socials, en el qual l’accés a l’habitatge per a la població resident es fa cada dia més complicat. Per això, des de l’Ajuntament destinarem tots els recursos al nostre abast per ajudar els sectors més vulnerables i donar suport a l’important treball que realitzen les diferents entitats a la nostra ciutat», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, a partir d’ara Es Garrover podrà fer ús, de forma gratuïta i temporal, de l’habitatge de titularitat municipal situat a l’avinguda de Jaume I, núm. 57, en el marc del seu programa de suport a l’habitatge. Aquest servei de la Fundació s’ofereix al domicili de la persona usuària amb un horari flexible i adaptat, i té un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport. Està destinat, per tant, a millorar l’autonomia personal i la vida independent.

Des de la Fundació Es Garrover atenen les necessitats de les persones amb trastorn mental, incloses les residencials. «És fonamental continuar amb el nostre servei de suport a l’habitatge, amb diferents modalitats d’intensitat, ja que un model d’habitatge propi, individual i amb suports adequats a la necessitat de cada persona és més sostenible, segur i inclusiu que qualsevol altra modalitat d’habitatge», explica Pere Quetglas, gerent de la fundació.

Durant tot el termini de vigència del conveni, la Fundació Es Garrover haurà de procedir, a càrrec seu i sense cap cost per al consistori inquer, a realitzar les reformes, obres i instal·lacions que siguin necessàries perquè l’habitatge reuneixi les condicions adequades per complir amb la finalitat a la qual es destina. Igualment, la Fundació es compromet a la neteja i conservació de l’habitatge que se li cedeix, de forma que en tot moment presenti un bon estat de manteniment, es reposin els elements que es deteriorin i es facin les reformes que siguin necessàries.

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2005, que treballa per a la recuperació i la inserció social i laboral de persones amb trastorn mental. L’entitat va atendre l’any 2020  un total de 200 persones, de les qual 31 varen ser usuaris del programa de suport a l’habitatge.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image