• En aquesta parcel·la l’entitat inquera preveu també la posada en marxa d’habitatges tutelats.
  • El centre de dia durà el nom de Pedro Pascual, així com ja va anunciar Joan XXIII.

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat, durant la celebració del darrer Ple ordinari, la cessió gratuïta d’un bé municipal situat al carrer de Benahabet al Patronat de l’Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca (Patronat Joan XIII). D’aquesta manera, l’entitat inquera podrà utilitzar el dit espai per ampliar els seus serveis i poder disposar de noves instal·lacions.

“Des de l’Ajuntament sempre hem estat al costat del Patronat Joan XXIII, una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. Per tal motiu, estam molt contents de poder fer una passa més en la nostra col·laboració i cedir aquest espai que permetrà a l’associació seguir creixent i poder augmentar el seu nombre d’usuaris”, assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, el Patronat Joan XXIII farà servir aquest solar per a la construcció d’un centre de dia i habitatges supervisats i/o tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual. En concret, l’entitat preveu la construcció de tres o quatre habitatges supervisats, amb dues o tres habitacions dobles i dues o quatre habitacions individuals, per tal que cada habitatge tengui cabuda per a sis i fins a nou persones.

“El nostre objectiu és poder donar resposta a la llista d’espera que tenim, derivada de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Les famílies dels nostres usuaris tornen majors i, de cada vegada més, se senten impossibilitats per fer-se càrrec dels seus familiars. És un fet que provoca que la demanda d’aquest tipus de servei estigui en constant augment”, explica el president del Patronat Joan XXIII Pere Rotger.

Els nous habitatges que es construiran estan dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de millorar o mantenir un alt nivell d’autonomia i benestar, alhora que es potencien les habilitats individuals i la inclusió.

D’altra banda, el nou immoble disposarà d’un centre de dia amb capacitat per 47 persones. El centre rebrà el nom del reconegut empresari inquer Pedro Pascual, així com va acordar la Junta Directiva de la fundació.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image