L’Ajuntament d’Inca ha adjudicat el contracte per lots dels serveis de desratització, lluita contra paneroles, monitoratge de la població de moscard tigre i del seu tractament larvicida, i tractaments fitosanitaris per un import total de més de 150.000 euros (IVA inclòs). D’aquesta manera, per primera vegada, el consistori disposarà d’una empresa per a la realització d’aquest servei de manera periòdica i continuada durant els pròxims dos anys.

«Fins avui dia aquest servei es duia a terme mitjançat contractacions puntuals, però hem considerat adient modificar l’estratègia per fer front a les plagues de manera més activa i eficient, amb intervenció a tots els possibles focus», explica el regidor de Medi Ambient, Biel Frontera.

Per la seva banda, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha destacat que «consideràvem essencial disposar d’una empresa de control de plagues que treballi de manera constant i permanent per donar solució a aquesta problemàtica que va en augment i evitar possibles afeccions sobre la població.»

El contracte, que ja entrarà en vigor durant aquest mes, inclou el control de plagues urbanes i el tractament contra rosegadores i paneroles. En aquest sentit, s’ha dividit el municipi en 6 zones d’actuació amb més de 1.000 punts d’atenció, en els quals es realitzaran entre 6 i 12 passades anuals. Aquest control s’efectuarà en el clavegueram, pous d’aigua, quadres elèctrics, dependències municipals i a través de trampes soterrades, en el cas dels rosegadors. En el cas del control de plagues de paneroles, les passades es realitzaran en el clavegueram i dependències municipals.

Després de cada tractament, l’empresa presentarà un informe amb tots els detalls de l’actuació i el diagnòstic de la situació. Així mateix, l’Ajuntament tindrà accés a una plataforma en què estaran geolocalitzats tots els punts on es faran controls de presència de plagues de rosegadors i paneroles. D’altra banda, el contracte inclou també actuacions d’educació ambiental amb activitats escolars i tallers públics.

En segon lloc, a través d’una altra empresa, també es realitzarà un control de la població del moscard tigre, el monitoratge de la població i el tractament contra les larves, a més d’activitats d’educació ambiental. Finalment, en aquesta nova adjudicació s’inclouen també els tractaments fitosanitaris per lluitar contra les plagues que puguin afectar les diferents varietats vegetals presents dins les zones urbanes municipals. En aquest sentit, cal destacar que donada la naturalesa del servei, el concurs es va dividir en tres lots diferents per augmentar, així, les possibilitats de participació en diferents empreses o entitats. Finalment, cada lot s’ha adjudicat a una empresa diferent.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image