Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, ha rebut en audiència el batle d’Inca Virgilio Moreno per conèixer el temes d’interès per a l’equip de govern del municipi. Durant la visita s’ha acordat posar en marxa un Pla Estratègic de Reactivació Econòmica i Social amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. “La idea del consistori és que el caràcter emprenedor dels inquers es recuperi i que el municipi sigui una altra vegada el principal de la Part Forana”, ha declarat Moreno.

picture

L’acord de Pla pilot en el qual intervendran ambdues institucions es basa en tres pilars: infraestructures, economia i societat. Des de l’Ajuntament es creu de vital importància que tot vagi de la mà i que els objectius siguin transversals a totes les àrees. “Sense un pla d’acció global no podrem tenir uns resultats que ens duguin a repensar quina serà l’Inca del segle XXII”, ha comentat Virgilio Moreno. Totes les àrees de govern s’implicaran en un seguit d’accions que s’han d’anar concretant en un full de ruta per revitalitzar Inca des de tots els punts de vista.

Dins l’àmbit social es pretén posar en funcionament una borsa d’habitatge social. El Pla vol implicar l’IBAVI, però també entitats bancàries, empreses i particulars. L’objectiu és pal·liar l’actual situació i poder millorar els Serveis Socials del municipi. També es vol fer una important aposta per l’educació i la formació professional; així el batle va sol·licitar la construcció d’un nou institut. A més, es va demanar que s’arreglassin els desperfectes del centre Miquel Duran i Saurina.

L’economia local rebrà un important empenta mitjançant plans estratègics sectorials. “Som conscients que el comerç és el principal motor de la ciutat, per això creim que, sense descuidar-ne d’altres com la indústria, es necessita un impuls decidit i amb visió de futur”, ha declarat el batle. Paral·lelament es constituirà una mesa per a la competitivitat per debatre i fixar un full de ruta, juntament amb els agents socials, per reactivar l’economia. Dins tot plegat el turisme representarà un camp de treball conjunt entre Administració local i Govern per crear productes atractius per als visitants.

En el cas de les infraestructures, ambdues institucions posaren damunt la taula la possibilitat d’establir un Pla de Rehabilitació Integral del centre (PERI). Però, no s’oblidaran els polígons, i es valoraran avantatges fiscals per promocionar-los i que puguin crear llocs de feina. “Tenim la necessitat d”impulsar’ els polígons existents abans de desenvolupar el tercer polígon per atreure noves empreses que hi inverteixin i creïn llocs de treball en el municipi”, ha dit Moreno.

*Declaracions del batle al final de la reunió

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image