Col·laboraran en la implantació de CaixaProinfància centrat en l’atenció a famílies amb nins i nines d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat. El programa actua a Inca des de la seva posada en marxa l’any 2007, i fins a finals del 2020 ha acompanyat 249 menors i 158 famílies.

La directora corporativa de Programes Socials de la Fundació “la Caixa”, Montserrat Buisán, i el batle de l’Ajuntament d’Inca, Virgilio Moreno, han signat avui un acord per impulsar el programa CaixaProinfància a Inca amb l’objectiu de treballar per a la superació de la pobresa infantil.

El programa actua a Inca des del 2007 a través de l’entitat Probens Inca, i fins a finals del 2020 ha pogut acompanyar 249 menors i 158 famílies en situació vulnerable. En el curs 2019/20 han estat atesos 106 menors i 78 famílies.

CaixaProinfància és el programa de la Fundació “la Caixa” dirigit a famílies amb nins i joves de fins a 18 anys en risc o situació d’exclusió social. Amb aquest nou acord, l’entitat bancària destinarà un pressupost de 96.621 euros anuals al desenvolupament del programa.

La Fundació “la Caixa” i l’Ajuntament d’Inca identificaran i analitzaran conjuntament les situacions de pobresa i vulnerabilitat existents. Aquestes realitats requereixen anar més enllà de l’atenció a necessitats puntuals i realitzar plantejaments d’actuació globals que ajudin a la transformació de la situació dels infants i les seves famílies. En aquesta línia, es definirà una proposta de serveis conjunta que aglutini recursos públics i privats així com projectes socials innovadors del territori. L’objectiu és poder atendre unes 78 famílies.

Promoció socioeducativa

CaixaProinfància treballa per trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i fomentar la igualtat d’oportunitats. El programa es dirigeix a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i acompanyar el seu desenvolupament de forma integral, afavorint les polítiques de millora de l’equitat i la cohesió social.

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció educativa dels menors, entenent que d’aquesta dependrà, en gran part, el seu benestar futur. CaixaProinfància també treballa per contribuir a la millora de la renda familiar, mitjançant ajudes a béns bàsics. Això es concreta en el desenvolupament de cinc grans línies de treball:

  • Reforç educatiu: atenció logopèdica, psicomotora, grups d’estudi assistit, reforç individual, aules obertes i ajudes per a l’equipament escolar. . .
  • Educació no formal i temps lliure: centres oberts, campaments i activitats d’estiu.
  • Suport educatiu familiar: tallers educatius familiars i centre maternoinfantil.
  • Atenció i teràpia psicosocial: personalitzada o amb famílies i tallers terapèutics grupals.
  • Promoció de la salut: ajudes per a alimentació i higiene infantil, ulleres i audiòfons.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image