El batle d’Inca, Virgilio Moreno, i el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaume Far, han signat un conveni de col·laboració amb la finalitat d’establir un canal únic de presentació de les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats dels regidors i personal eventual municipal. L’objectiu, per tant, és eliminar duplicitats i millorar l’eficiència en la utilització dels recursos públics.

Gràcies a aquest acord, el consistori establirà com a registre per a les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats, així com per a les presentacions de les declaracions anuals de renda i patrimoni, el registre existent a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que està disponible a la seva seu electrònica. Així doncs, l’Ajuntament de la capital del Raiguer adaptarà el seu Reglament orgànic del Ple per tal de recollir que aquestes obligacions s’hagin de presentar obligatòriament pel registre existent de l’OAIB d’acord amb els models del formulari disponibles al seu portal.

Per la seva banda, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears permetrà a l’Ajuntament d’Inca l’accés al seu registre perquè pugui consultar i descarregar la documentació i el consistori pugui enllaçar a la seva plana web municipal les declaracions dels seus càrrecs públics amb el portal de l’OAIB.

Finalment, per a la supervisió, el seguiment i el control d’aquest conveni, i la resolució dels dubtes que puguin sorgir en la seva interpretació i per tal de vetllar pel compliment normatiu i fer el seguiment de les incidències que puguin sorgir al llarg de la seva vigència, el conveni estableix que es crearà una comissió de seguiment formada per quatre persones, dues de l’OAIB i dues de l’Ajuntament d’Inca. L’acord té una vigència de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga, per un període de fins a quatre anys addicionals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image