L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa el projecte per a la renovació de l’enllumenat públic de la Gran Via de Colom, amb la finalitat de millorar el servei i aconseguir una millor eficiència energètica. Aquesta important actuació, que permetrà augmentar la il·luminació de la zona, suposarà una inversió total de 265.950,05 € (IVA i gestió de residus inclosos).

«La instal·lació elèctrica de la Gran Via de Colom es troba actualment en molt males condicions. Per això, consideram imprescindible posar en marxa una actuació que ens permeti renovar l’enllumenat per incrementar la il·luminació i alhora reduir la despesa», explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, el projecte de renovació i millora de l’enllumenat públic de la Gran Via de Colom té per objecte aconseguir incrementar la il·luminació dels vials per tal d’augmentar la seguretat tant en el trànsit de vianants com de vehicles. En aquest sentit, cal destacar que actualment el cablejat està molt deteriorat i que es produeixen constants avaries, que suposen un perill per als ciutadans. Per això, es considera necessària la instal·lació de noves canalitzacions i nous conductors pel seu interior.

D’altra banda, s’aplicaran mesures per regular l’estalvi energètic i millorar l’eficiència, així com per exemple la limitació de la resplendor lluminosa nocturna i la reducció de la llum molesta a certes hores de la nit. Aquestes regulacions faran que hi hagi una disminució en el nivell d’il·luminació mitjançant l’entrada en funcionament del sistema de temporització dels nivells de brillantor incorporats en cada processador de gestió de les lluminàries. A més a més, es té previst que el funcionament de l’enllumenat a partir de la quarta hora que estigui encès disminueixi el seu nivell de brillantor fins a un 66 % en aquells que siguin de 45 W i fins a un 75 % en aquells de 40 W.

El termini previst per executar aquesta reforma és de quatre mesos. Prèviament es duran a terme treballs previs, de col·locació de tubs, instal·lació elèctrica subterrània i muntatge de l’enllumenat, entre altres.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image