L’Ajuntament d’Inca destinarà una nova partida d’aproximadament 450.000 euros a l’Àrea de Serveis Socials amb la finalitat d’ajudar les famílies en situació vulnerable i amb menys recursos, davant la crisi provocada pel COVID-19. La gran majoria d’aquests doblers provenen del superàvit municipal del 2019 i la resta de les ajudes del Consell de Mallorca per finançar polítiques socials i fer front a les necessitats derivades del coronavirus. “Estam destinant tots els nostres recursos humans, materials i econòmics per intentar pal·liar la situació provocada per la lluita contra el COVID-19. Especialment, els nostres esforços es focalitzen en l’Àrea de Serveis Socials, ja que no volem deixar a ningú enrere.”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, aquesta nova partida pressupostària es dedicarà principalment per al proveïment de productes de primera necessitat, com ara alimentació, articles d’higiene o medicaments. A més a més, s’ampliarà també el servei domiciliari i s’incrementaran les ajudes de lloguer i pagament de factures de subministraments (llum, aigua, etcètera). En aquest sentit, Moreno ha destacat que “aquesta nova partida ens permetrà anticipar-nos i estar preparats si la situació empitjora per poder cobrir les necessitats bàsiques de la població més vulnerable”.

De forma paral·lela, el consistori inquer ampliarà la plantilla destinada a Serveis Socials a mesura que sigui necessari per poder atendre l’augment de les peticions i donar resposta de manera àgil a totes les sol·licituds. Està previst, per tant, que s’incorporin nous professionals de l’àmbit social, treballadors socials i un psicòleg més per poder atendre la ciutadania i ajudar-los en aquests moments tan complicats. També es reforçaran les línies d’atenció telefònica. “Les peticions van augmentat progressivament, i des de l’Àrea de Serveis Socials ens anam adaptant contínuament per prendre totes les mesures extraordinàries que siguin necessàries per assegurar que les necessitats bàsiques de tots els inquers i inqueres queden cobertes.”, assenyala la regidora de Serveis Social i Gent Gran, Maria Antònia Pons.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image