L’Ajuntament d’Inca ha aprovat iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistent en l’execució del projecte de manteniment de camins rurals del 2023. Es tracta d’una inversió de 220.628 euros destinats a neteja, desbrossament, poda i asfaltatge de diverses vies.

“El nostre objectiu és poder millorar l’estat dels camins tant pel que fa al ferm com a les voreres per tal que es pugui circular amb total seguretat”, ha afirmat el Batle Virgilio Moreno.

Les vies que estan dins el projecte són: camí Vell de Biniamar i ramal Mina de Sant Tomàs, camí de ses Cimenteres, camí de ses Veles, camí de son Bosc, Camí vell de Muro a LLuc, camí vell de Llubí, camí vell de Biniamar i camí des Putxet d’en Roure. Donades les característiques de l’obra, es preveu un termini d’execució de quaranta dies laborables aproximadament, a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig i inici de l’obra.

“Per nosaltres és molt important una tasca anual de reparació de camins rurals perquè són vies que suporten un trànsit de veïns i de pagesos, però alguns estan dins rutes cicloturístiques que creuen el municipi”, ha expressat el regidor d’urbanisme Andreu Caballero.

Les obres i treballs per a dur a terme el manteniment consistiran bàsicament en la neteja, desbrossament i poda dels laterals de tots els camins relacionats. També es realitzarà un anivellament, humectació i explanació del lateral del camí. I a diverses de les vies es faran feines de reposició del paviment asfàltic, ja pavimentats amb anterioritat, però que presenten un mal estat.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image