L’Ajuntament d’Inca ha aprovat el Pla Anual de Reparació de Clots a la Via Pública, el qual inclou una previsió de les actuacions a realitzar durant l’any 2023. L’àmbit d’actuació serà el nucli urbà del municipi d’Inca, és a dir, als carrers de titularitat municipal. Es tracta d’una mesura presa a conseqüència de les darreres precipitacions que s’han produït a la ciutat, que han generat l’aparició de zones toves a distints carrers. En les vies afectades, s’ha perdut en alguns punts la capacitat portant del paviment asfàltic, i és necessari així procedir al seu sanejament.

“L’Ajuntament d’Inca fa un esforç important de millora dels carrers amb el Pla Anual d’asfaltatges. Volem continuar millorant el manteniment i el dia a dia amb actuacions puntuals per eliminar els petits clots que poden anar sortint”, ha declarat la regidora de Serveis María del Carmen Oses. La inversió total per al 2023 serà de 50.000 euros, i el Pla inclou actuacions d’una durada màxima de dues jornades.

Amb aquesta acció, a més de recuperar la capacitat portant del paviment, s’evitaran possibles accidents a conseqüència de les irregularitats del terreny. El pla de feina inclou que es realitzi el tall d’asfalt de la zona afectada i el fresat d’aquesta. A més, es durà a terme la retirada del material inadequat si cal. Tot seguit, es transportarà a l’abocador i es reposarà amb material adequat. Després, es procedirà a fer el rec d’emprimació i a l’estesa i compactació de la capa de rodament de paviment asfàltic amb segellat amb màstic.

Per a les dites tasques està previst destinar el següent personal: un oficial primera, un peó, un maquinista i un conductor. La maquinària i els vehicles necessaris per a l’actuació seran: un camió, un camió de 18 tones per al transport d’aglomerat asfàltic, una fresadora, una compactadora i maquinària auxiliar.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image