El batle d’Inca Virgilio Moreno i el president del Patronat de l’Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca (Patronat Joan XXIII) Pere Rotger han firmat avui la renovació del Conveni de col·laboració per contribuir al desenvolupament de les activitats i els programes que du a terme l’associació inquera, així com per donar suport a les persones amb discapacitat del municipi.  A l’acte de signatura, hi ha estat present també la regidora de Serveis Socials i Gent Gran Maria Antònia Pons.

Gràcies a la signatura d’aquest acord, un any més, l’Ajuntament d’Inca atorga una subvenció de 25.000 euros al Patronat Joan XXIII amb la finalitat de finançar part de les despeses derivades del desenvolupament dels diferents serveis que ofereixen a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies durant totes les etapes de la vida. Així mateix, en el marc d’aquesta subvenció, el consistori inquer atorga una ajuda anual per al servei d’oci estival que ofereix Joan XXIII.

«Des de l’Ajuntament d’Inca sempre hem estat al costat d’aquesta entitat, i estam molt contents de poder renovar el dit Conveni de col·laboració i contribuir així a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d’Inca i de les seves famílies”, assenyala Moreno.

Per la seva part, la regidora Pons destaca que «el nostre compromís amb el Patronat Joan XXIII és ferm. L’entintat duu a terme una tasca essencial a la  comarca d’Inca, i aquesta ajuda anual els permet seguir creixent i poder augmentar el seu nombre de persones usuàries».

El Patronat de l’Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca és una associació sense ànim de guany constituïda l’any 1975, que ofereix serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies durant totes les etapes de la vida. Els seus principals objectius són millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) de la comarca d’Inca i dels familiars, així com donar resposta a les necessitats i els desitjos de les persones amb DI i els seus parents, amb un funcionament basat en principis de qualitat.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image