L’Ajuntament d’Inca està executant un projecte de remodelació i embelliment del tram final del carrer de la Mare de Déu de Gràcia, just a on entronca amb el carrer de Jaume I. La finalitat d’aquesta actuació és rehabilitar el talús natural amb bancals de pedra en sec i construir una escala per als vianants.

Les obres que actualment ja s’estan duent a terme permetran embellir l’espai mitjançant bancals que resolguin de manera escalonada el desnivell existent de més de 5 metres, entre el carrer de la Mare de Déu de Gràcia i la ronda de Jaume I. Els bancals s’estan construint de manera tradicional, amb pedra en sec, i s’enjardinaran amb vegetació autòctona per minimitzar-ne el manteniment.

D’altra banda, el projecte inclou la construcció d’una escala que connectarà la part superior del carrer de la Mare de Déu de Gràcia amb el pas inferior del ferrocarril, per tal de generar un accés per a vianants directe cap al polígon. A més a més, s’urbanitzarà el tram final de la pujada del carrer de la Mare de Déu de Gràcia executant una voravia al costat dels edificis i generant una zona d’aparcament.

Una vegada finalitzades totes les tasques, es durà a terme l’asfaltatge de tot el carrer de la Mare de Déu de Gràcia, des de la rotonda fins a la intersecció amb el carrer de Costitx i el carrer de la Mare de Déu de l’Esperança.

Així doncs, la finalitat del projecte, que suposa una inversió de 266.805,00 euros, és millorar l’aspecte d’aquest indret, punt d’accés a la ciutat des de la zona de Sineu i l’Hospital Comarcal. El termini d’execució de les obres és d’aproximadament quatre mesos.

Cal destacar que actualment el talús objecte de l’actuació es troba en el seu estat natural, sense elements de contenció ni reforços. Pel que fa al vial superior, el lateral del talús també es troba pràcticament sense urbanitzar, i per això es procedirà al traçat de la calçada i la voravia.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image