El consistori cedirà espais als centres educatius per tal de poder ampliar les seves instal·lacions per controlar els aforaments. A més a més, desenvoluparà un pla exhaustiu de neteja i desinfecció, així com un dispositiu especial de trànsit per controlar els accessos. 

 

Amb l’objectiu de facilitar una tornada a l’escola segura i amb garanties, l’Ajuntament d’Inca manté una estreta col·laboració amb el sector educatiu del municipi. Així doncs, el consistori ha posat tots els espais municipals disponibles en horari lectiu a l’abast dels centres que així ho sol·licitin.

“Estam en contacte continu amb els centres educatius de la ciutat per ajudar-los en tot el que sigui possible i posar a la seva disposició tots els recursos municipals per contribuir que es compleixi la nova normativa per evitar la propagació de la COVID-19”, explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Des de l’Ajuntament s’ha realitzat un oferiment als equips directius per estudiar com utilitzar, si els necessiten, diferents espais municipals tancats i oberts, que en un moment donat poden ajudar a guardar distàncies de seguretat en determinades activitats, com per exemple el serral de les Monges o les sales de lectura de la Biblioteca.

De forma paral·lela, l’Ajuntament ha col·laborat també amb els centres públics per tal de millorar l’organització i la distribució de les instal·lacions. “Durant els mesos d’estiu hem treballat conjuntament amb els responsables dels centres d’Inca i els hem donat suport en la reorganització dels serveis i els espais, així com en la senyalització de tots els llocs per tal de garantir el compliment de les mesures de seguretat i higiene”, assenyala la regidora d’Educació Alice Weber.

A més a més, es reforçarà el control de les entrades i les sortides de les escoles amb monitors per assegurar que no es produeixin aglomeracions. Així mateix, es preveu que aviat es reforci l’àrea de consergeria.

En aquest sentit, cal destacar que l’Escola d’Educació Infantil Toninaiana ja ha obert avui les seves portes, seguint tots els protocols sanitaris i normes seguretat, i ha començat les entrevistes. Dimecres, 9 de setembre, comença el període d’adaptació. Enguany, l’escoleta municipal compta amb 110 alumes.

Increment del servei de neteja i desinfecció

Pel que fa a la neteja i la desinfecció, l’Ajuntament ha dissenyat un pla especial per garantir una neteja exhaustiva de tots els col·legis públics d’educació primària de cara a aquest nou curs escolar. Per a això, el consistori ha contractat personal addicional de neteja amb instruccions específiques per complir amb els protocols d’higiene i desinfecció en aules i espais comuns.

D’altra banda, cada matí, entre les 6 i les 9 hores, es netejaran i desinfectaran les zones exteriors i carrers d’accés a tots els centres educatius de la ciutat i escoletes. “La neteja i la desinfecció han estat una de les nostres prioritats durant tots aquests mesos i, en aquest sentit, no escatimarem esforços per complir totes les mesures de prevenció davant la COVID-19 i mantenir Inca neta i desinfectada”, destaca la regidora de Serveis María del Carmen Oses.

Dispositiu especial de trànsit

Des de la Unitat Policia Tutor s’està fent feina estretament amb les escoles i les AMIPAs per estudiar els plans de contingència de cada centre, amb la intenció d’estructurar les entrades i sortides de tots els centres educatius d’Inca. D’acord amb aquesta informació, la Policia Local d’Inca posarà en marxa un dispositiu de trànsit per a dia 10 de setembre, en què s’inicien les classes. Aquest dispositiu s’allargarà tota la setmana, ja que l’acolliment dels alumnes als centres es du a terme de manera gradual i esglaonada.

La presència d’agents de la Policia Local a les entrades i les sortides dels centres educatius tendrà com a objectius la regulació del trànsit i la seguretat viària, sobretot dels alumnes i els seus acompanyants, així com també vetllar pel compliment de les disposicions dictades per les autoritats per pal·liar els efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest dispositiu per controlar entrades i sortides dels centres escolars comptarà amb el 85 % del personal que estigui de servei, donant una clara prioritat al retorn dels alumnes a les aules i que aquest es realitzi amb les màximes garanties.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image