L’Ajuntament d’Inca ha iniciat el procediment d’adjudicació del contracte per a la concessió del servei de gestió i explotació dels aparcaments de la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d’un contracte d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat. “Aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat en el mercat laboral és un objectiu a llarg termini que necessita la implicació de totes les empreses i, especialment, de les administracions públiques. Des de l’Ajuntament, seguim treballant i avançant per al desenvolupament de mesures concretes i directes que afavoreixin la inserció laboral. A més a més, des de fa ja molt de temps sempre incloem clàusules socials i mediambientals en totes les licitacions.”, explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, en els plecs que regeixen aquest contracte el consistori inquer estableix com a criteri d’adjudicació el desenvolupament d’un projecte d’inserció sociolaboral per part del licitador. En aquest sentit, es valorarà la metodologia de treball prevista per a la realització d’itineraris d’inserció i els indicadors d’avaluació dels processos personalitzats d’inserció sociolaboral, l’equip tècnic especialitzat en l’acompanyament cap a la inserció, el pla de formació general de l’entitat licitadora i el pla de formació específic dels treballadors respecte a la matèria que és objecte del contracte, i els mecanismes previstos per a la incorporació de les persones amb contractes d’inserció al mercat laboral ordinari, entre altres aspectes.

D’altra banda, l’adjudicatari haurà de realitzar, durant tot el període de la concessió, aquelles reparacions, obres, instal·lacions i remodelacions que siguin necessàries per al manteniment, la conservació i la modernització de totes les instal·lacions dels aparcaments, amb la finalitat que durant tot el termini de la concessió els aparcaments presentin un bon estat de funcionament i manteniment. Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de muntar i habilitar, sense cap cost per a l’Ajuntament, aparcaments per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

El termini de la concessió serà de quinze anys i iniciarà la seva vigència i el seu còmput l’endemà que es compleixi un mes de la data de signatura del contracte de concessió, sense possibilitat de pròrroga.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image