Durant els pròxims dies, personal de l’Ajuntament realitzarà una intervenció a l’arbrat de dos illots de la Gran Via de Colom. Es tracta d’una feina recomanada per l’equip redactor del Pla d’Arbrat municipal i pels tècnics municipals, ja que molts exemplars presenten defectes estructurals que poden representar un perill. “Aquesta actuació i d’altres que durem a terme a altres zones de la ciutat, com als carrers de Joan Miró, Joan d’Àustria, Rafel Albertí i Sor Clara Andreu, són prioritàries”, explica la regidora de Manteniment Maricarmen Oses.

L’avinguda Gran Via Colom és una artèria principal del nucli urbà, que presenta tres trams amb poblacions diferents d’arbratge, algunes d’elles amb antecedents importants de caiguda i trencament de branques. La substitució dels exemplars i la nova plantació sobre un escocell continu de majors dimensions permetrà millorar l’arbratge d’una artèria destacada per als vianants del municipi.

L’Ajuntament d’Inca ha contractat la redacció del Pla de Gestió d’Arbratge del Municipi; suposa un pas valuós en el reconeixement de la infraestructura verda del municipi, en un context de crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat, en un dels municipis més importants de l’illa de Mallorca. “Aquest Pla serà una guia important per als treballadors municipals de jardineria per tal de tenir una ciutat més sostenible”, ha comentat Oses.

Aquesta iniciativa aposta per la millora de l’arbratge del municipi a mitjà i llarg termini, però també habilita el consistori a disposar d’una eina de treball sòlida, consistent i eminentment tècnica que ajudi en la necessària presa de decisions que es produeixen en el dia a dia. El Pla s’ha estructurat en nou línies estratègiques desplegades 23 accions concretes, que s’aborden en un calendari d’actuació en diferents fases.

Seguint els principis rectors del Pla de Gestió d’Arbratge, el procés d’anàlisi comporta conèixer la realitat del conjunt d’arbres del municipi per desenvolupar, d’acord amb aquesta i tenint en compte la base de les inquietuds traslladades per l’Ajuntament -que se sumen a l’experiència de l’equip redactor-, un pla de gestió que s’adeqüi a les necessitats del municipi i pugui ser escomès en els següents anys.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image