Des de l’Àrea de Turisme s’està impulsant entre les empreses de la ciutat l’adopció del segell del Sistema de Qualitat Turística en Destinació (SICTED). “L’objectiu principal és que els negocis apostin per la qualitat com a element diferenciador, alhora que es treballa la satisfacció del client com a mètode de fidelització; i així, anem construint una millor imatge que atregui els visitants de Mallorca cap a Inca”, ha explicat el regidor de Turisme, Jaume Tortella. Per això, l’Ajuntament ha disposat d’una partida pressupostària de 1.500 euros per tal d’ajudar els empresaris a fer front a les despeses derivades de la gestió d’aquest sistema.

turisme

El projecte SICTED és d’àmbit estatal i hi participen més de 175 destinacions, que acullen més de 4.230 empreses distingides i més de 3.580 que estan en procés de distinció. “Les xifres que ens han proporcionat des de l’ens són molt positives, fet pel qual creim que enllaça amb les idees que s’han aportat des de l’Àrea de Turisme per treballar dins el municipi”, ha comentat el batle Virgilio Moreno. Així, des de l’Ajuntament s’està en contacte amb una consultoria especialitzada per tal que ofereixi el servei. El cost per a les empreses més comunes a Inca va de 225 a 275 euros més la quota d’adhesió, que va de 100 a 150 euros. “A la primera fase de prospecció hi ha hagut 6 empreses que ja han iniciat els tràmits i estan en període d’avaluació”, ha explicat Tortella. La intenció amb les ajudes és aconseguir un major nombre d’empreses per aconseguir millores en la percepció d’Inca com a destinació turística.

Cal subratllar que a través del SICTED es va avançant en la implantació de la cultura de la qualitat i de la millora contínua en la destinació. A més, amb aquest sistema es treballa amb la gestió mediambiental sostenible a les empreses adherides.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image