Han començat les reunions als barris que es veuen beneficiats de la segona fase de la implementació del nou sistema de recollida selectiva de residus que tendrà lloc a finals de febrer. Aquestes reunions són per als residents al centre i a la resta de la ciutat (exceptuant Crist Rei). La ubicació i els horaris de cada reunió els podreu consultar a través de les cartes que l’Ajuntament està repartint a cada domicili per convocar-les. “És important l’assistència a aquestes reunions, ja que s’explicarà el nou servei i es donaran el poalet i el calendari”, ha explicat el regidor de Serveis Paco Verdejo.


Cal recordar que a la zona centre es du a terme una recollida porta a porta mixta. Aquest fet comporta que totes les fraccions es recolliran segons un calendari setmanal, llevat de l’orgànica, per a la qual es disposarà d’un contenidor. A la resta del nucli urbà es realitzarà la recollida a zones d’aportació i, a més, s’inclourà un contenidor d’orgànica. La primera zona afecta uns 6.800 habitants i l’altra, uns 16.000. A la primera zona la matèria orgànica es recollirà en contenidors intel·ligents situats en 87 ubicacions. Pel que fa a la segona zona, es retiraran tots els contenidors existents de la via pública i es canviaran per 505 contenidors de les fraccions de paper, vidre, envasos i rebuig de la resta d’Inca, i es posaran uns 180 contenidors intel·ligents de matèria orgànica.

El contenidor d’orgànica està dins una estructura que s’obrirà mitjançant una targeta personal magnètica. Aquest fet servirà per dur un control del seu ús i, per a la gent que s’apunti al programa de reciclatge, per poder obtenir un descompte al rebut del servei de recollida de fems.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image