BAN MUNICIPAL

A les passades eleccions locals es varen introduir modificacions a determinats districtes i seccions. Aquestes són definitives i, en conseqüència, es mantenen a les presents eleccions generals.

Per tant, us record quines són les dites modificacions:

– Les persones adscrites al Districte 1 Secció 4 que abans votaven a l’IES Berenguer d’Anoia a partir d’ara han de votar a l’IES Pau Casesnoves.

– Les persones adscrites al Districte 1 Secció 6 que abans votaven a l’IES Pau Casesnoves a partir d’ara han de votar a l’IES Berenguer d’Anoia.

– El col·legi electoral que estava ubicat al Col·legi Ponent passa a l’Escola Infantil Toninaina. Per tant, totes aquelles persones que abans anaven a votar al Col·legi Ponent ara han d’anar a l’Escola Infantil Toninaina.

– Se suprimeix el col·legi electoral del carrer de Can Dureta (Casal de Cultura), que passa a formar part del col·legi electoral Claustre de Sant Domingo. Així doncs, totes aquelles persones que abans anaven a votar al carrer de Can Dureta ara han d’anar al Claustre de Sant Domingo.

– Una part del Districte 3 Secció 5 passa a formar part del Districte 3 secció 2. Es tracta dels següents carrers:

graf01

En conseqüència, aquelles persones domiciliades dins aquest àmbit que abans votaven al Centre d’Adults ara voten al Col·legi Sant Tomàs d’Aquino.

– Una altra part del Districte 3 Secció 5 passa al Districte 3 Secció 3. Es tracta dels següents carrers:

graf02

En conseqüència, aquelles persones domiciliades dins aquest àmbit que abans votaven al Centre d’Adults ara voten al Claustre de Sant Domingo.

– I finalment una part del Districte 3 Secció 4 passa al Districte 3 Secció 5. Es tracta dels següent carrers:

graf03

Aquelles persones domiciliades dins aquest àmbit passen d’una secció a l’altra, però no canvien de col·legi electoral, que segueix ubicat en el Centre d’Adults.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image