L’Ajuntament d’Inca i la Direcció General del Cadastre han signat un nou conveni de col·laboració per millorar l’atenció ciutadana i poder oferir als inquers i les inqueres més serveis des de la capital del Raiguer. «Amb aquest acord, feim una passa més per millorar l’eficiència i l’agilitat dels serveis públics. Estam convençuts que aquesta modificació repercutirà de forma positiva en els ciutadans d’Inca, que ja no hauran de desplaçar-se a Palma per dur a terme determinades gestions», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, la modificació del Conveni suposarà l’ampliació dels tràmits i les gestions en matèria cadastral, que es podran fer directament des de l’Ajuntament. En concret, les funcions de gestió cadastral que es duran a terme amb aquest nou conveni són la tramitació d’expedients d’alteració de domini relatives a béns immobles rústics i urbans, així com la tramitació dels expedients de sol·licituds de baixa;  la tramitació dels expedients d’alteracions d’ordre físic i econòmic, relatius a béns immobles urbans i rústics, juntament amb els canvis de titularitat que vagin associats a aquestes alteracions;  la col·laboració en actuacions de manteniment per actualitzar les descripcions cadastrals dels immobles amb origen en els fets, actes, negocis i altres circumstàncies que originin una incorporació o modificació en el Cadastre immobiliari; i la col·laboració en la notificació als interessats dels esborranys de declaració, requeriments, audiències i acords d’alteració cadastral adoptats per la gerència, i de les actuacions derivades dels procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o parcial.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Inca podrà desenvolupar tasques d’atenció al públic i col·laboració en la difusió de la informació cadastral. D’aquesta manera, a partir d’ara, els serveis municipals podran tramitar qualsevol expedient de manteniment cadastral, no en règim d’exclusivitat, i les actuacions que s’hagin de realitzar s’acorden i prioritzen, entre la gerència i l’Ajuntament, a les comissions de seguiment, que es realitzen periòdicament.

«El nou Conveni inclou més clàusules que faciliten la participació directa de l’Ajuntament d’Inca, posant a l’abast dels inquers i les inqueres cada vegada més serveis», destaca Moreno. Per tant, aquests canvis en el document repercutiran de forma positiva en els ciutadans per resoldre amb una major celeritat les reclamacions presentades a la Direcció General del Cadastre.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image