L’Ajuntament d’Inca ja ha posat en marxa el projecte per a la instal·lació d’una nova canonada d’impulsió d’aigua potable des del dipòsit de «sa Mina» de Lloseta fins a la connexió amb l’anell de distribució de la capital del Raiguer. Aquesta important actuació, que permetrà millorar el servei municipal d’aigua, suposarà una inversió de 1.140.376,29 € (IVA inclòs).

«Durant els darrers anys hem realitzat un important esforç per millorar l’eficiència i sostenibilitat del servei municipal d’aigua i, alhora, modernitzar totes les instal·lacions i infraestructures. De fet, s’han duit a terme inversions constants en aigua per renovar la xarxa i poder oferir un servei més eficient i sostenible als ciutadans», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, se substituirà l’antiga conducció per una nova fossa de diàmetre 300 i 200 mm i s’instal·larà una nova canonada de PEAD110 que discorri per domini públic i permeti proveir el nucli urbà d’Inca i les parcel·les disseminades a l’oest del municipi. Amb aquesta nova conducció es pretén aconseguir que es produeixin menys rompudes i menys fuites i, en conseqüència, una reducció de les despeses de manteniment de la xarxa i una disminució de l’aigua extreta dels pous que farà que hi hagi una retallada en el cost de l’energia consumida.

El recorregut pel qual es distribuirà la canonada començarà principalment pel camí Vell d’Inca fins a l’entrada al municipi pel carrer Puig de Massanella i es connectarà a la xarxa de distribució d’Inca en dos punts: en l’avinguda del General Luque i al carrer Francesc de Borja Moll.

En aquest sentit, cal recordar que actualment el subministrament d’aigua potable a la ciutat d’Inca es realitza, en part, de l’aigua extreta dels pous situats a les finques de sa Mina i es Tancats, situades ambdues en el terme municipal de Lloseta, així com del pou de la plaça del Bestiar d’Inca. Posteriorment s’emmagatzema en un dipòsit situat a la finca de sa Mina, des d’on és impulsada per una canonada de fibrociment DN-200 fins a l’anell perimetral de distribució d’Inca, alimentant en el seu recorregut finques rústiques de Lloseta i Inca. A causa de l’envelliment de la canonada es produeixen ruptures freqüents i, atès que gran part del seu traçat discorre per propietat privada, es fa difícil la seva reparació.

El projecte d’instal·lació de la nova canonada tendrà un termini d’execució d’aproximadament 12 mesos. El cost total de l’actuació, corresponent a més d’un milió d’euros, serà subvencionat per la convocatòria d’ajudes del Consell de Mallorca per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana. Així mateix, el consistori inquer preveu que durant el 2021 realitzarà altres inversions per renovar i millorar les xarxes de clavegueram i aigua per valor de 2,4 milions d’euros.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image