El Casal de Cultura ha acollit la reunió del jurat del concurs d’idees per a la reforma i millora de la plaça de Mallorca. Un òrgan que està compost pel batle Virgilio Moreno, un representant de cada grup polític amb representació al consistori, tècnics municipals designats per l’Ajuntament, representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), representants dels comerciants i empresaris de la ciutat, i un representant de les associacions de veïns del municipi. Els reunits han decidit atorgar el primer premi al projecte «Fonamental», dels arquitectes Pablo Villalonga i Gerardo José Pérez. Els presents han destacat que la proposta resol la integració dels diferents espais de la plaça i la connexió amb els llocs que l’envolten. Així i tot, el jurat emetrà unes recomanacions de canvis per enriquir el projecte. El guardó suposa un premi de 8.000 euros; aquest import tendrà el caràcter d’honoraris a compte del corresponent projecte (bàsic i execució), en el cas que es produeixi l’encàrrec. «El debat per arribar a la decisió final ha estat molt enriquidor i s’ha subratllat la importància d’aconseguir un espai humanitzat», ha comentat Moreno.

La proposta escollida suposa la integració dels dos nivells existents a la plaça actual, incorporant la planta de l’aparcament a l’espai i dotant-lo de llum natural. El projecte introdueix un element formal com una pèrgola per unificar la plaça i potenciar l’espai existent. D’aquesta manera es crea una zona molt dinàmica amb la col·locació d’unes grades i un bar. També es promocionen les zones verdes. La part d’escenari aprofita les escales com a grades per crear un ambient més de recinte. I és aquesta zona la que replanteja totes les connexions de la plaça. Els redactors del projecte l’han valorat en un total de 965.457 euros.

Per altra banda, el segon premi ha estat per a la proposta anomenada «Una oportunitat», el tercer premi ha recaigut en el projecte «Reds» i s’ha fet una menció especial a «Codi obert».

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image