En el Ple ordinari de març prenen rellevància un conjunt de decisions.

En primer lloc, i com a esdeveniment extraordinari, hi ha una dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.

En segon lloc, en l’àmbit econòmic, es du a terme l’aprovació inicial de la Modificació de crèdit núm. 4, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. S’aprova també inicialment la modificació del Reglament d’honors i distincions de la Policia Local d’Inca, i la concessió de felicitacions públiques a policies de l’Ajuntament. Una altra mesura que s’aprova en aquest preàmbul és la modificació del nivell de català a les places d’educador/a infantil de l’Escola Infantil Toninaina. A més, es ratifica l’adhesió a l’Associació Mallorca Rural i es declara que les obres a realitzar a l’IES Berenguer d’Anoia són d’especial interès o utilitat municipal.

Per altra banda, es realitza una moció del grup municipal de MÉS per Inca per a la pau a Ucraïna i una del grup municipal de Vox Inca per ajudar i donar suport a les dones davant un embaràs inesperat. Quant a les mocions, també se’n realitza una de conjunta per part del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents d’Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos sobre el posicionament de l’Ajuntament d’Inca respecte del Sàhara. Hi ha una moció del grup municipal d’Independents d’Inca referida a l’antic centre d’especialitats del Blanquer i una d’accés a la informació-seguiment de la ciutadania a les sol·licituds presentades a l’Ajuntament. Finalment, moció també del grup municipal d’Independents d’Inca perquè no s’apliqui la pujada del 0,2 % de l’IPC als sous dels membres del consistori i dels càrrecs de confiança.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image