El Servei de Salut de les Illes Balears ha reorganitzat l’ordenació sanitària territorial d’Inca i la seva comarca per millorar l’accessibilitat i l’assistència sanitària de la població. Aquesta mesura consisteix a crear la Zona Bàsica de Salut de So na Monda, de manera que la unitat bàsica del mateix nom esdevé centre de salut. Així doncs, les 45.765 targetes sanitàries adscrites a l’àrea que comprèn Inca i els municipis que hi estan adscrits es repartiran en dos centres de salut de referència: Es Blanquer i So na Monda.

Aquesta reordenació suposa una millora de l’accessibilitat, perquè s’assignarà cada usuari al centre de salut més proper al seu domicili. En conseqüència, les unitats bàsiques de salut de les dues zones queden distribuïdes així:

  • Centre de Salut So na Monda (14.547 targetes sanitàries): UBS Caimari, UBS Escorca, UBS Moscari, UBS Sa Calobra (només operativa els mesos d’estiu) i UBS Selva, a més d’una part del municipi d’Inca.

  • Centre de Salut Es Blanquer (30.734 targetes sanitàries): UBS Biniamar, UBS Lloseta i UBS Mancor de la Vall, a més de l’altra part del municipi d’Inca.

Aquesta redistribució de targetes sanitàries també representa una millora de la qualitat assistencial. Amb la descongestió del Centre de Salut Es Blanquer, d’una banda es redistribueixen els professionals sanitaris i, d’una altra, s’incrementa la plantilla per tal de reforçar ambdues zones i dimensionar-les a la població actual, que ha crescut de manera important en els darrers anys. L’increment de la plantilla consisteix a contractar vuit professionals: dos metges o metgesses, dos infermers o infermeres, un tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria, un administratiu o administrativa i una comare, a més de la consolidació d’un reforç administratiu a jornada completa.

Al nou CS So na Monda es poden administrar vaccins i fer proves diagnòstiques de la COVID-19 (PCR, d’antígens…). També es reforça la Unitat d’Atenció a la Dona i s’hi manté la Unitat de Salut Mental. Quant a l’atenció pediàtrica, s’ha optat per mantenir el model actual de centralització al CS Es Blanquer per garantir la presència d’aquests professionals cada dia de la setmana (en els torns de matí i horabaixa). Així es garantirà sempre la presència d’un pediatre al centre de salut, cosa que proporcionarà més qualitat assistencial i facilitarà cobrir els permisos i les vacances del personal.

Les urgències seran ateses de 8 a 20 hores a cada un dels centres de salut. A més, es disposarà d’un punt d’atenció continuada (PAC) mòbil —vehicle amb un professional mèdic i un d’infermeria— per donar cobertura a l’atenció domiciliària urgent de tota l’àrea. El Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP), ubicat al CS Es Blanquer, operarà des de les 20 hores del dilluns al dijous i des de les 15 hores del divendres, i també el dissabte, diumenge i els dies festius.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image