ACTUALITAT

L’oferta municipal d’oci per a joves registra 350 inscrits enguany Donar una sortida d’oci als joves d’Inca durant els mesos d’estiu i una solució per a les famílies que fan feina durant les vacances escolars. Aquesta és la doble finalitat que persegueix l’Esportiueig 2013, l’oferta d’oci juvenil que l’Ajuntament d’Inca organitza i que enguany ha […]

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, de dia 26 de juliol de 2013, a les 10 h, amb el següent ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de juny i 11 de juliol de 2013. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 694 al 783 […]

Newsletter Image